Stanovy HSK okresu Jihlava, z.s.

Stanovy HSK J hotové.pdf (454644)

Rezervace

- Nosič kol - zamluveno 19.-25. června - (Soutor)
- zamluveno 6.-14. srpna - (Fišara) 
 
 
 

Podmínky zápůjčky

 

1. Rozkládacího stanu (3x6 m)

2. Nosiče na kola (Hakr)

 

 Věci si může půjčit pouze člen sportovního klubu za těchto podmínek :

                - výše uvedené věci si lze půjčit bezplatně a to po domluvě s předsedou či jednatelem klubu přičemž rezervační kalendář  je zveřejněn na webu sportovního klubu a zápis provádí po zamluvení jednatel či předseda klubu.

                - pokud by se stalo, že v jeden termín se sejde více zájemců o vypůjčení a nedojde k dohodě                   bude se postupovat takto :

                               - přednost má ten, kdo věc ještě neměl půjčenou, nebo uplynul delší čas od půjčení                     oproti dalšímu zájemci, při shodě rozhoduje dřívější zamluvení,                                                                                                                                                                                                      - při nemožnosti uplatnit výše uvedené, nebo jiných nepředpokládaných okolnostech                                 rozhoduje o zapůjčení předseda sportovního klubu,

                - výše uvedené věci k půjčení jsou uloženy, k vyzvednutí a k vrácení v dohodnuté době na        stanici v Telči pokud nebude projednáno s předsedou či jednatelem klubu jinak,

                - v případě poškození věci zjedná neprodleně nápravu (opravu) ten, kdo si věc zapůjčil na své                 náklady. Pokud by toto nemohl provést sám provede toto sportovní klub  na náklady                      zapůjčitele.

                - jednatel sportovního klubu zřídí evidenci půjček výše uvedených věcí.